Dröge & van Drimmelen public affairs & corporate communication

Dröge & van Drimmelen public affairs & corporate communication

Dröge & van Drimmelen biedt samenhangende dienstverlening op het gebied van corporate communication  en public affairs. Wij helpen onze opdrachtgevers bij de positionering en belangenbehartiging rond maatschappelijke thema’s. Wij treden op als adviseur, coach of (interim) manager al naar gelang de specifieke vraag en situatie van onze opdrachtgevers.